Aisapari käynnistää nuorille suunnattua Leader-toimintaa

20-vuotisjuhlavuotenaan Aisapari on ottanut erityispainopisteekseen nuoret. Nuoria aktivoidaan mukaan maaseudun kehitystoimintaan perustamalla koko toimialueen nuorista koostuva nuorisojaosto, jonka jäsenten iäksi on määritetty 13–25-vuotta.  Jäseniä haettiin huhtikuussa avoimella haulla. Kokoonpanoa täydennetään vielä toukokuun ajan.

Aluksi nuorisojaoston tehtäväksi tulee tiedottaa alueen muille nuorille kehitysmahdollisuuksista ja aktivoida heitä mukaan kehitystoimintaan. Myöhemmin avataan nuorisorahasto nuorten omien hankkeiden rahoittamiseksi. Silloin nuorisojaoston keskeiseksi tehtäväksi tulee käsitellä nuoria koskevat hankehakemukset ja esittää niitä eteenpäin Aisaparin hallitukselle. Kun rahasto on avattu, kaikki toimialueen 13–25-vuotiaat nuoret voivat hakea rahoitusta omiin pieniin hankkeisiinsa tai projekteihinsa kolmen hengen ryhmissä tai myös yksin, 4H- tai NY-yrittäjänä.

– Vastaavaa toimintaa on toteutettu monissa Leader-ryhmissä jo pitkään ja mielestäni tulokset ovat heillä olleet hyviä. Rahoitus on kannustanut nuoria yrittäjyyteen ja aktivoinut heitä kehittämään itse omaa elinaluettaan paremmaksi paikaksi nuorten näkökulmasta. Maaltamuutto on jatkunut jo pitkään ja onkin erityisen tärkeää, että nuorille on olemassa mahdollisuuksia kehittää sekä vaikuttaa itse asuinpaikkansa viihtyvyyteen. Parhaiten he tietävät, mitä alueen nuoret kaipaavat ja miten alue pysyisi elinvoimaisena sekä kiinnostavana nuorille myös jatkossa, kertoo Aisaparin nuorisoaktivaattori Jaakko Erkinheimo ja jatkaa:

– Kiertäessäni tiedottamassa nuorisojaoston jäsenhausta huomasin nuorilla olevan paljon hyviä ideoita ja heidän ajatuksensa maaseudun ongelmista sekä tulevaisuudesta olivat myös hyvin samanlaisia paikkakunnasta riippumatta. Odotankin innolla, että nuorille suunnattu Leader-toiminta saadaan nyt käyntiin myös täällä Aisaparin toimialueella.

Posted in