Alavuden Saarijärvi kunnostettiin

Monesti kuulee tarinoita kesistä, jolloin järvien hiekkapohja näkyi ja vesi melkein pakotti pulahtamaan. Valitettavasti osa aiemmin kirkasvetisistä järvistä on muuttunut tummaksi ja sameaksi. Osa järvistä kärsii rehevöitymisestä.

Alavuden Sydänmaalla sijaitseva 84 hehtaarin suuruinen Saarijärvi oli vuosien 1970–2015 aikana ajautunut huonoon kuntoon. Happitila oli huonontunut ja fosfori-, humus-, rauta- sekä typpipitoisuus olivat nousseet. Nämä muutokset saivat Saarijärven järvitoimikunnan huolestumaan järven tilasta ja niin aloitettiin toimet järven kunnostamiseksi. Saarijärven järvitoimikunta on perustettu vuonna 1994 ja siihen kuuluu noin 40 rannanomistajaa. Järvitoimikunnan tarkoituksena on luonnonsuojelu ja Alavuden Saarijärven suojelu.

Saarijärveä kunnostettiin kahdessa vaiheessa, ensimmäisen kerran 2013–2014. Silloin rannanomistajat hoitivat omien rantojensa puhdistuksen noin 15 metrin etäisyyteen ja kauempana olevan lietteen ruoppausta sekä ajoa tuettiin yhteisillä varoilla. Rannanomistajat tekivät talkootöitä useita satoja tunteja myös raivauksen, tienteon, pumppauksen, jäädytyksen ja maisemoinnin parissa. Uimarannat siistittiin ja järviruokoa poistettiin seitsemän rannanomistajan alueelta. Lietettä ruopattiin 10 rannanomistajan alueelta noin 18 000 kuutiometriä. Hanketta rahoittivat ELY-keskus, Vapo Oy, Alavuden Osakaskunta, Alavuden kaupungin ympäristölautakunta, Lapuanjoki-rahasto, Saarijärven järvitoimikunta ja rannanomistajat.

Turvelietettä Saarijärven itärannalla.

Toinen kunnostusvaihe oli 2015–2016, jolloin keskityttiin järven tilan ja virkistys- sekä kalastuskäytön parantamiseen. Vesitilavuutta lisättiin tyhjennyksellä, tiivistämällä ja jäädyttämällä. Myös ruoppaamalla lisättiin vesitilavuutta. Toimilla puhdistettiin järveä ja parannettiin sen veden laatua. Lietettä ruopattiin ja ajettiin 15 000 kuutiometriä 10 rannanomistajan tontilta sekä järviruokoesiintymiä poistettiin.  Hanketta rahoittivat Leader Kuudestaan, ELY-keskus, Vapo Oy, Alavuden Osakaskunta, Alavuden kaupungin ympäristölautakunta, Lapuanjoki-rahasto, Saarijärven järvitoimikunta ja rannanomistajat.

Posted in