ELY-sivu_kurkkaa-symboli

CAP27 kylvössä vaikuttavuustavoitteista virisi vilkas keskustelu

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus käynnisti marraskuussa tulevan CAP27 kauden valmistelua sidosryhmien kanssa käydyllä keskustelulla vaikuttavuustavoitteista ja -teemoista.

Tulevalla kaudella jäsenmaat laativat yhden strategisen suunnitelman, mikä sisältää maakohtaisettarpeeseen (tarveanalyysi) perustuvat tavoitteet, tulokset ja toimenpiteet tuloksiin pääsemiseksi ja tulosten mittaamisen. CAP suunnitelma ei tule olemaan yhtä yksityiskohtainen kuin nykyinen maaseutuohjelma, Ritva Rintapukka valotti valmistelun tilannetta. Yksi keskeinen tavoite on lisätä rahoituksen vaikuttavuutta, joka pitää pystyä myös osoittamaan.

Suomen tavoitteina ovat maaseutualueiden elinvoimaisuuden edistäminen, laadukkaan ruuantuotannon varmistaminen ja maataloustuotannon kannattavuuden parantaminen. Etelä-Pohjanmaalla viime keväänä alustaviksi painopisteiksi määriteltiin

  • Ruokaprovinssin kehittäminen
  • Yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäminen
  • Maaseudun elinvoima ja asukkaiden hyvinvointi
  • Osaamisen lisääminen läpileikkaavana teeman

Esitys löytyy alla olevan linkin takaa

RitvaRintapukka_CAP_valmistelutilanne_marraskuu2019

Keskustelun virittäjänä toimi Mahtisatoa-vaikuttavuuspolku, erityisesti polun vaikuttavuus-osa; millaista vaikututtavuutta haluamme saavuttaa tulevalla kaudella? Yhtä mieltä olimme, että vaikutamme ja haluamme vaikuttaa maaseudun elinvoimaan ja tulevaisuuteen. Vaikuttavuuden konkretisointi osoittautui kuitenkin varsin kiperäksi kysymykseksi.

– Samalla tuli myös testattua mahtisatoa -prosessissa tehty vaikuttavuuspolku, se tarjoaa käyttökelpoisen perustan jatkaa vaikuttavuustyötä aina sen arviointiin ja mittaamiseen saakka, toteaa Tuija Nikkari. Ensi vuonna työtä jatketaan myös nykyisen EU-kauden vaikuttavuuden esiin tuomiseksi.

TuijaNikkari_Vaikuttavuuspolku_priiffi201119

Posted in