Kasvua ja hyvinvointia Etelä-Pohjanmaalle

ELY-keskus auttaa tekemään maaseudusta entistä paremman paikan asua, elää ja yrittää. Elinvoimaiset maatilat ovat ruokamaakunnan ja maaseudun elinvoiman kivijalka. Elinvoiman lisäämiseksi tarvitaan myös muuta yritystoimintaa ja tuomaan uusia toimeentulomahdollisuuksia. Kylissä on asumisen mahdollisuuksia, kylätalojen kunnostaminen on tuonut mukanaan uutta toimintaa, erilaiset kulttuuri- ja liikuntapaikkahankkeet luovat harrastusmahdollisuuksia. Maaseutuohjelma tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia ja ratkaisuja kaikkeen tähän.

Tehdään yhdessä Etelä-Pohjanmaan maaseudusta mahtava paikka elää ja asua!

Tule mukaan vaikuttamaan Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämiseen tulevalle CAP27 kaudelle.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on valmistellut yhdessä sidosryhmien kanssa kehittämisen painopisteet. Työryhmien SWOT-analyysiin pohjalta on koottu kehittämistarpeita painopisteittäin, löydät ne Viima-alustalta.

Painopisteet:

  • Ruokaprovinssin kehittäminen
  • Yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen
  • Maaseudun elinvoima ja asukkaiden hyvinvointi

Nyt on sinun vuorosi kommentoida ehdotuksia ja ideoida uusia. Kommentointi on avoin kaikille ja jatkuu helmikuulle 2021. Käytämme vastauksia Etelä-Pohjanmaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman valmisteluun EU-kaudelle 2021-2027.

Kirjaathan ajatuksesi Viima-alustalle. Voit kertoa omia näkemyksiäsi tai kannattaa peukuttamalla muiden esittämiä. Jalosta toisten esityksiä kommentoimalla ja perustelethan ajatuksesi.

Näin Viima toimii:

Vasemmalla näet eri värein luokitellut kehittämisen painopisteet, joihin toivomme kommenttejasi ja ideoita. Tulevalla kaudella rahoituksen tulosperusteisuus vahvistuu, joten on tärkeää löytää vastaus siihen, miten voimme tehdä entistä vaikuttavampaa kehittämistyötä? Vapaa-sana kohtaan villitkin ideat ovat tervetulleita.

Viimaan muodostuu pallo toisten esittämästä ajatuksista, voit käydä kommentoimassa ja peukuttamassa sitä tai luoda oman idean painamalla plus merkkiä.

Kutsuthan mukaan muita ja välitä linkkiä eteenpäin!

https://bit.ly/ViimaCAP27EP

 

paree-maaseutu-lista

Hakuinfon 18.9.2019 ELY-keskuksen asiantuntijoiden esitykset; missä mennään maaseutuohjelmassa ja mitä vielä halutaan lisää, maksatusasiaa, mahtisadonkorjuun jatkot ja jäljellä olevat eurot 2019-2020 (pdf)

ELY-keskuksen asiantuntijoiden Esitys 18.9.2019

Maaseutuohjelman mahdollisuudet

ELY-keskus myöntää rahoitusta maaseutuohjelmasta, jota voit hakea muun muassa

  • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen
  • maataloustuotteiden jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointeihin ja kehittämiseen
  • maaseudun mikro- ja pienyritysten investointeihin ja kehittämiseen
  • elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin

ELY- keskus rahoittaa pääsääntöisesti suuria, useita kuntia tai koko maakuntaa kattavia toimialojen kehittämishankkeita, ylimaakunnallisia hankkeita sekä suuria yleishyödyllisiä investointihankkeita. Leader-ryhmät rahoittavat pääsääntöisesti kylä-, kunta- ja seudullisia hankkeita sekä pienempiä yleishyödyllisiä investointihankkeita.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 (maaseutu.fi)

Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 (ely-keskus.fi)

L-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmien arviointi_Loppuraportti (pdf)

 

Kehittämishankkeita, yritystukia ja maatilojen investointitukia voi hakea jatkuvasti, mutta ne valitaan rahoitettavaksi valintajaksoittain.  ELY-keskukset käyttävät hankkeiden valinnassa valintaperusteita.

Valintaperusteet (ruokavirasto.fi)

Valintajaksot 2019-2020

Hanketuet
2020 valintajaksot 1.11.1-31.3.20, 1.4.-30.9.20 ja 1.10.2020-22.1.2021

Yritystuet
2020 valintajaksot 1.11.19-31.1.20, 1.2-30.4.20, 1.5-31.7.20, 1.8-30.9.20, 1.10-31.10.2020 ja 1.11.2020-22.1.2021

Maatilojen investointituet
16.10. –  15.1.,  16.1. – 15.3., 16.3. –  15.8. ja 16.8. –  15.10.

Nuoren viljelijän aloitustuet
1.11. – 31.1,  1.2. – 30.4., 1.5. – 30.4.,  1.5. – 31.7. ja 1.8. – 31.10.

 

 

Hankkeille, yrityksille ja viljelijöille

Tukihakukoulutus verkossa Etelä-Pohjanmaalla

Koronan takia ELY-keskus/YTA-alueet eivät tänä keväänä järjestä tukihakukoulutustilaisuuksia maakunnassa. Siksi järjestämme sähköisen "Tukikoulutus Etelä-Pohjanmaa" Teams-livekoulutuksen, jonka järjestää yhteistyössä MTK Etelä-Pohjanmaa,...

Kevään 2020 viljelijäkoulutusten materiaalit

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, YTA-aluiden ja MTK Etelä-Pohjanmaan yhteistyönä järjestettyjen viljelijätukikoulutusten materiaalit löydät täältä kootusti. Koulutuspäivät ovat 23.4.2020 maataloustoimistoille ja 29.4.2020 viljelijöille....

Maaseutuohjelman hanketoiminta poikkeustilanteessa

Maaseutuohjelman toteutus, päätösvalmistelu ja maksatukset jatkuvat koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta.  Kehittämishankkeiden ja yritystukien valintajaksot pysyvät ennallaan, kehittämishankkeiden valintajaksot päättyvät maalis- ja syyskuun lopussa ja...

Yleishyödylliset investoinnit

Yhdistysten hakemiin yleishyödyllisiin investointihankkeisiin lisätään rahoitusta miljoona euroa ajalle 2019-2020. Lue lisää Uutisjyvät -uutiskirjeestä (ely-keskus.fi)

ELY-keskuksen yrityspalvelut auttavat yrityksiä kasvuun

Yritysrahoitus kannustaa yrityksiä kasvuun ja kehittymiseen. Rahoitusta myönnetään hankkeile, joiden arvioidaan parantavan yrityksen kilpailukykyä. ELY-keskuksessa yrityspalvelujen asiantuntijat toimivat yhdessä, että...

Maaseutuohjelman 2014-2020 loppukausi

EU ohjelmakauden 2014-2020 viimeinen vuosi lähestyy ja ohjelman sulkemiseen valmistaudutaan. Päätöksenteko, hankkeiden toteutus ja maksatus aikataulu: Kehittämishankkeiden ja yritystukien toteuttamisaika...

Asiantuntijan palsta

Vuosi työpajoista, mitä saatu aikaan?

Ritva Rintapukan kirjoittama maa- ja metsätalousministeriön CAP27 -blogi  12.3.2020 CAP27 valmistelua on tehty maa- ja metsätalousministeriön asettamissa neljässä valmisteluryhmässä syksystä...

Vuosipuolisko täynnä odotusta

Ensimmäinen vuosipuolisko on kulunut odottavissa tunnelmissa. Alkuvuosi odoteltiin, mitä tapahtuu SOTEMAKU uudistukselle. Maaliskuun alussa tuo odotus päättyi, kun uudistuksen valmistelu...

Pohditaanpa näitä peltoja maailmassa ja Suomessakin

Olemme saaneet kevään aikana kuulla kyllästymiseen asti ilmastonmuutoksesta. Tarvittaisiin ilmastonmuutosta kokonaisvaltaisempaa katsantokantaa päättäjiltä. EU:ssa valmistellaan parhaillaan seuraavan rahoituskauden budjettia ja...

Yleishyödyllisillä investoinneilla saadaan aikaan paljon hyvää

Yhteisiä vaikutuksia ovat mm. tiloja ja alueita harrastuksille, kokoontumisille ja monen tyyppisille tilaisuuksille, yhteisöllisyyden ja me-hengen lisääntyminen, ihmisten hyvinvoinnin ja...

780

toteutunutta
hanketta

339

yrityksen toimintaa
vauhditettu

Seuraa meitä somessa

ELY-sivu_kurkkaa-symboli

Kurkkaa yhteystiedot ja ota yhteyttä kehittämisen merkeissä