kuva uhooseen.

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien käytänteet epidemian aikana

Eteläpohjalaiset Leader-ryhmien henkilöstö on siirtynyt työskentelemään pääasiassa etänä. Yhteydenottoja ryhmiin toivotaan sähköpostitse tai puhelimitse. Tarpeen vaatiessa tapaamisen voi sopia toimistolle. Lähiviikkojen tapahtumat ja tilaisuudet on jokaisen ryhmän osalta peruttu tai siirretty myöhempään ajankohtaan.  Tarkempaa tiedotusta kunkin ryhmän osalta voi seurata mm. ryhmien www- ja facebook-sivuilta.

Keinoja hanketoimijoiden tilanteen helpottamiseksi 

Jatkoajan myöntäminen ja peruutuksista johtuvien kulujen kattaminen

Jo myönnettyjen tukien käsittelyssä huomioidaan koronavirusepidemian aiheuttamat haasteet. ELY-keskus voi myöntää investoinnille tai hankkeelle jatkoaikaa voimassa olevien säännösten mukaisesti poikkeustilanteen perusteella. Hakijan tulee tehdä asianmukainen jatkoaikahakemus Hyrrässä, johon saa tarvittessa apua Leader-ryhmistä.

Koronaviruksen takia peruttujen matkojen, tapahtumien sekä koulutusten kulut ovat hankkeille tukikelpoisia kuluja, mikäli niistä ei ole mahdollista saada palautuksia. Tuensaajan tulee aina ensisijaisesti hakea palautusta taholta, jolta matka-, tila- tai muita varauksia on tehty.  

Kysy lisätietoja omalta yhteyshenkilöltäsi Leader-ryhmästä taiEtelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

 

Maksuhakemusten käsittelyn sujuvoittaminen

ELY-keskukset osoittavat mahdollisuuksien mukaan osoittamaan tilapäisesti lisäresursseja maksuhakemusten käsittelyyn. ELY-keskukset voivat myös priorisoida maksatushakemuksia maksua hakevan yrityksen taloudellisesta tai muuta ongelmatilanteesta johtuen, jos yrityksen tilanne on tiedossa.

 

Tiedottaminen ja yhteydenottoihin vastaaminen

Jo tukea saaneiden yritysten tulee ottaa yhteyttä Leader-ryhmään tai ELY-keskukseen, jos on vaarana, että investointi uhkaa peruuntua, investointi ei etene suunnitellusti tai investoinnin toteutusaikataulu muuttuu.

 

Maaseudun yritysrahoitus yritysten tukena

Maaseutuohjelman rahoitus ei ole luonteeltaan kriisirahoitusta, jolla voitaisiin vastata suoraan koronavirusepidemian aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla otettaisiin käyttöön uusia kokonaan kansallisesti rahoitettavia koronavirusepidemian aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseen liittyviä rahoitusmuotoja.

Maaseudun yritysrahoitusta voi kuitenkin hakea poikkeustilanteessakin normaaliin tapaan.

 

Ruokavirasto vastaa kysymyksiin epidemian vaikutuksista 

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/tuet-ja-rahoitus/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksen-vaikutus-tukiin/?fbclid=IwAR06CSW9ds7nVfkb6Zp1ghy3BG9NYyXfD0-ov2uxyKNEY2e7jiz3i0EM9mo

 

Lisätietoja muusta rahoituksesta

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on työvälineitä yritysten kehittämiseksi. Lisätietoa 17.3.2020 tiedotteessa:

ELY-keskusten yrityspalvelut joustavasti ja tehostetusti yritysten tukena: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/ely-keskusten-yrityspalvelut-joustavasti-ja-tehostetusti-yritysten-tukena

Business Finlandilta uusi rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/business-finlandilta-uusi-rahoitus-yrityksille-koronaviruksen-aiheuttamien-vaikeuksien-ratkaisemiseksi/

Finnveralla mahdollisuus kasvattaa pk-yritysten rahoitusta merkittävästi – asiakastyöhön varataan lisäresursseja: https://www.finnvera.fi/finnvera/uutishuone/uutiset/finnveralla-mahdollisuus-kasvattaa-pk-yritysten-rahoitusta-merkittavasti-asiakastyohon-varataan-lisaresursseja

 

Posted in