Ähtäri Panda Zoo Visit -hankeen oppeja matkailuyrityksille

Palvelumuotoilu on nykypäivän haasteisiin ja mahdollisuuksiin vastaava kehittämismenetelmä ja työtapa, jota hyödynnetään enenevässä määrin myös matkailualalla. Kymmenet eteläpohjalaiset matkailutoimijat ovat perehtyneet palvelumuotoilun työkaluihin Ähtäri Zoo Panda Visit -hankkeessa, jota on toteutettu yhdessä asiakkaiden ja matkailualan asiantuntijoiden kanssa.

Yhteiskehittämisestä hyötyy sekä palveluntarjoaja että asiakas: hankkeessa on muun muassa lisätty matkailuyritysten asiakasymmärrystä ja kehitetty yhteistuotteita – matkailijan elämyksiä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Satu Keski-Valkama.

Uudessa Pandoja ja palvelupolkuja – Matkailijan elämys syntyy yhteistyöllä -julkaisussa esitellään hankkeen keskeisiä kehittämisteemoja, kokeiluja ja tuloksia. Haluamme, että julkaisu toimii helppolukuisena ja innostavana oppaana alueen matkailuyrityksille myös hankkeen päättyessä. Julkaisun kautta myös uudet aloittavat matkailuyritykset voivat jäsentää ja kehittää omaa ajatteluaan muun muassa asiakaslähtöisyydestä ja alueellisesta yhteistyöstä. Toivomme, että artikkelit antavat myös ideoita oman yrityksen tuotekehitykseen ja innostavat jatkossakin rohkeaan kokeilukulttuuriin, jollaista hankeaikana omaksuimme.

Digijulkaisu on selailtavissa osoitteessa

www.e-julkaisu.fi/ahtari-zoo/pandoja-ja-palvelupolkuja/

Ähtäri Zoo Panda Visit -hanketta on hallinnoinut Ähtärin Eläinpuisto Oy hankekumppaninaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ja sitä on rahoitettu maaseudun kehittämisrahastosta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta ajalla 25.5.2017 – 30.6.2019.

Lisätietoja:

Satu Keski-Valkama, projektipäällikkö, Ähtärin Eläinpuisto Oy

044 539 3550, satu.keski-valkama@ahtarizoo.fi

Petteri Ohtonen, tutkimuspäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

040 826 8183, petteri.ohtonen@haaga-helia.fi

Julkaistu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Uutisjyvät uutiskirjeessä 19.6.2019

Hankkeen yhteyshenkilö
Satu Keski-Valkama

Budjetti

Tukiprosentti

Rahoittaja

Tukityyppi

Toteutusalue

Etelä-Pohjanmaa

Toteutusaika