Carelin Oy vie energia-alaa eteenpäin Suomessa ja ulkomailla

Carelin Oy on joulukuussa 2017 perustettu yritys, joka tuottaa asiantuntija- ja projektinjohtopalveluita uusiutuvan energian hankkeisiin. Pääpaino on tuulivoima-, aurinkovoima- ja energiavarastohankkeissa, sekä elinkaaren aikaisissa palveluissa.

Perustajajäsenet Ville Alatalo, Jaakko Ala-Reinikka ja Antero Lehtikangas ovat yhdessä muiden avainhenkilöiden kanssa kasvattaneet asiantuntijatiimiä nopeassa tahdissa. Tällä hetkellä Carelin Oy työllistää yhteensä 12 työntekijää, perustajat mukaan lukien.

Perustajajäsenet Ville Alatalo, Jaakko Ala-Reinikka ja Antero Lehtikangas

-Yrityksemme toiminta-alueena on koko Suomi ja Pohjoismaat, mutta asiakkaita on myös muualta Euroopasta, Carelin Oy:n toimitusjohtaja Ville Alatalo kertoo.

Alatalon mukaan 2010-luvun alussa käynnistynyt tuulivoimabuumi on yhä vauhdissa ja kiihtyy edelleen. Noin kymmenen vuoden aikana myös tuulivoimaloiden teknologia on kehittynyt vauhdilla.

-Tuulivoimaloiden roottorin halkaisijan ja napakorkeuden kasvun ansiosta tuulivoimalat eivät keskity enää vain Suomen länsirannikolle, vaan hankkeet ovat edenneet myös sisämaassa. Yrityksemme toiminta-alue on laajentunut muun muassa tämän ansiosta, Alatalo sanoo.

Tuulivoimaan suhtaudutaan nykyään aiempaa positiivisemmin.

Kurikassa sijaitseva Ponsivuori-tuulipuisto

-Kaikki uusi tuntuu aluksi erikoiselta, mutta kun tieto lisääntyy ja voimaloita on alkanut olla enemmän, niistä on tullut hyväksyttävämpiä, Alatalo pohtii.

Tuulivoimalahankkeen valmistuminen on pitkä prosessi. Pelkästään ympäristöasiantuntijoiden työ saattaa viedä vuosia. Teknologiakehitys on mahdollistanut tehokkaammat voimalat, mutta samanaikaisesti tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa on pystytty ottamaan myös ympäristö ja ihmiset entistä paremmin huomioon, Alatalo sanoo.

-Pitkän valmistelutyön, kaavoituksen ja luvituksen, sekä eri alojen asiantuntijatyön ansiosta luontoarvot otetaan huomioon hankkeissa erityisen hyvin, Alatalo sanoo.

Alatalo kertoo, että tällä hetkellä yksi energia-alan kuuma puheenaihe ovat energiavarastot. Energiavarastoilla tarkoitetaan eri teknologioihin perustuvia energian varastointiratkaisuja, jotka voidaan sijoittaa esimerkiksi uusiutuvan energian, kuten tuulipuiston tai aurinkovoimalan yhteyteen. Energiavarastot tulevat mahdollistamaan sen, että sääolosuhteista riippumatta tuotettua energiaa voidaan vapauttaa käyttöön ja tasapainottaa sillä sähköverkon vaihteluita tarpeen mukaan.

-Ensimmäiset tällaiset hankkeet ovat jo Suomessa käynnissä ja olemme niissä mukana omalta osaltamme viemässä energia-alaa eteenpäin, Alatalo kertoo.

30 395 €

Budjetti

Tukiprosentti

Rahoittaja

Tukityyppi

Toteutusalue

Toteutusaika

Toteutettu loppuun