E-urheilua nuorten toiveesta Ähtärissä

Kuudestaan ry:n rahoittamassa Nuorisotyötä e-urheillen Ähtärissä -esiselvityshankkeessa tarkastellaan elektronisen urheilun mahdollisuuksia. E-urheilulla tarkoitetaan kilpapelaamista, jota harrastetaan sekä joukkueissa että yksilölajeina tavoitteellisesti. Idea pelitoiminnan käynnistämisestä ja pelipaikan perustamisesta on tullut nuorilta. Hankkeessa selvitetään, olisiko Ähtärissä edellytyksiä ja kysyntää laajemmallekin toiminnalle e-urheilun parissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMKin kanssa, joka on kehittänyt hyvin tuloksin elektronisen urheilun kenttää Suomessa.

Hankkeessa e-urheilua testataan yhtenä digitaalisen nuorisotyön välineenä, tarkastellaan e-urheiluun liittyviä tapahtumatuotannon mahdollisuuksia paikkakunnalla ja selvitetään, kannattaisiko Ähtäriin perustaa e-urheilutila. Ähtäriläisessä nuorisotyössä on hyödynnetty jo pitkään nuorten suosimia sovelluksia, mutta toiveissa on, että digitaalisuus saataisiin laajemminkin mukaan nuorten parissa tehtävään työhön.

–  Korona-aika osoitti konkreettisesti, että myös digitaalisille nuorisopalveluille on tarvetta. Haluamme tuoda ”face to face” tapahtuvan perusnuorisotyön rinnalle uuden muodon. Uskomme tavoittavamme yhä useampia nuoria palveluidemme pariin juuri e-urheilun kautta. Hanke toivon mukaan näyttää, kannattaako tähän panostaa jatkossa enemmänkin, Ähtärin kaupungin vapaa-aikatoimenjohtaja Marika Puntala taustoittaa.

Lanit ovat hankkeessa tärkeässä roolissa. 

Hankkeella pyritään lisäämään paikkakunnan nuorten viihtyvyyttä. E-urheilu on muualta Suomesta saatujen kokemusten perusteella oiva väline nuorten osallistamiseen. Pelaamisen suosio on kasvanut jo pitkään ja myös kilpapelaaminen, e-urheilu, on yhä suositumpaa. Toiveissa on, että mahdollisesti perustettavat tilat ja -mahdollisuudet e-urheilun parissa toimisivat jatkossa myös matkailullisina vetonauloina.

– E-urheilussa parasta on kavereiden kanssa pelaaminen sekä turnauksiin osallistuminen. Olisi kivaa, jos Ähtärissä olisi tila, jossa voisimme yhdessä lanittaa. Siellä voisi olla myös paljon koneita ja konsoleita, kertoo pelaamista harrastava 13-vuotias Atte Saarimäki.

Luentoja ja peli-iltoja

Hankkeen puitteissa on helmikuussa järjestetty kaksi luentoa: nuorille pelaajille suunnattu ammattitubettaja Eetu ”Eeddspeaks” Pesosen käsitteli luennossaan uraansa ja antoi vinkkejä siihen, miten ammattipelaajan ja -tubettajan uraa voi lähteä tavoittelemaan. Samalla hän kannusti nuoria tavoittelemaan unelmiaan. Tutkijatohtori ja vuoden 2019 pelikasvattaja Mikko Meriläisen luento oli suunnattu erityisesti vanhemmille ja työssään nuoria kohtaaville aikuisille.

– Pesosen luento oli mielestäni hyvä muistutus siitä, että pelien parissa työskentely ei ole vain kilpapelaamista, vaan muitakin mahdollisuuksia on. Toivon luennon inspiroineen aiheesta kiinnostuneita nuoria aloittamaan tai jatkamaan hienon harrastuksen parissa. Meriläisen luennolla pureuduttiin nuorten pelaamiseen liittyviin ennakko-oletuksiin. Pelikasvatuksessa tavoitteena on nimenomaan auttaa nuorta pelaamaan vastuullisesti sekä tukea nuoren mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja antaa valmiuksia omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Meriläinen muistutti, että pelikasvatuksessakin on huomioitava nuoren yksilöllisyys, sillä yhtä, kaikille sopivaa tapaa ei ole. Pelaamista voi sekä ymmärtää että tarvittaessa rajoittaa, Ähtärin kaupungin tapahtuma- ja kulttuurituottaja Susanna Laitala kertoo luentojen annista.

Hankkeen parissa työskentelevä Ähtärin kulttuuri- ja tapahtumatuottaja Susanna Laitala on itsekin innokas peliharrastaja. Kuva: Aleksi Mäkelä.

Maaliskuusta alkaen hankkeen puitteissa järjestetään nuorille peli-iltoja. Luvassa on ohjattua pelaamista ja leikkimielisiä turnauksia konsoleilla. Matalan kynnyksen peli-iltoihin osallistuminen ei vaadi aiempaa pelikokemusta. Tavoitteena on edistää myönteistä pelikulttuuria turvallisessa ilmapiirissä. Peli-iltojen sarja huipentuu retkellä Jyväskylään, huippuvarustettuun JAMKin ylläpitämään GamePit Pro-pelitilaan.

Kokeilujen ja haastattelujen kautta kartoitetaan kysyntää ja tehdään jatkosuunnitelmat

E-urheilua nuorisotyön välineenä on tutkittu muualla Suomessa ja kokemusten mukaan e-urheilu on upea tapa osallistaa nuoria. E-urheilun kautta voidaan rakentaa yhteisöllisyyttä ja edistää myönteistä pelikulttuuria turvallisessa ilmapiirissä.  Nuoret saavat e-urheilussa paitsi pelikasvatusta myös hyvinvointivalmennusta, eli lajin kautta tuetaan nuorten kasvua ja kehitystä vahvistaen samalla heitä sosiaalisesti.

Nuorille ja vanhemmille tehtyjen kyselyjen avulla selvitetään e-urheiluun liittyviä toiveita ja tarpeita.

–  Meille on tärkeää vastata nimenomaan nuorten esiin nostamiin toiveisiin, ja kyselyn tarkoituksena on selvittää perusteellisemmin, millainen pelitoiminta heitä kiinnostaa. Toivottavasti saamme kyselyyn runsaasti vastauksia, sillä niistä on suuri apu sekä hankkeelle, että nuorisotyölle.  Kyselyn tueksi tulemme myös haastattelemaan muutamia nuoria, sekä heidän vanhempiaan, Laitala kertoo.

Ähtärin vapaa-aikatoimenjohtaja Marika Puntala on innoissaan uudesta avauksesta nuorisotyön saralla.

-Olemme ajan hermolla; on hienoa päästä kokeilemaan ja kartoittamaan, miten e-urheilu Ähtärissä vastaanotetaan. Tämä esiselvityshanke on suora vastaus niihin toiveisiin ja ajatuksiin, joita nuoret ovat itse nostaneet esiin eri yhteyksissä viime aikoina. Nuorisopalvelujen tärkein tehtävä on edesauttaa, että nuorilla on mahdollisimman hyvä olla ja elää Ähtärissä.

Budjetti

Tukiprosentti

Rahoittaja

Tukityyppi

Toteutusalue

Toteutusaika