Psyykkinen valmennus urheilijan ja valmentajan apuna

Työskenneltyään vuosia toiminimellä, perusti Mirjami Kirjonen yhtiökumppaninsa Piia Tulisalon kanssa yrityksen Lajina Mieli Oy keväällä 2020. Yrityksen tarkoituksena on tuoda psykologista osaamista sinne missä tavoitteena on huippuunsa hiottu suoriutuminen. Lajina Mieli Oy:n yksi asiakasryhmä on urheilijat ja urheiluvalmentajat.

– Psyykkinen valmennus on nouseva ala. Olen aktiivisesti etsinyt tapaa, jolla ammattimainen psyykkinen valmennus voidaan mahdollistaa kilpa- ja huippu-urheilussa. Kun korona-aika vapautti kalenterista tilaa ajattelulle, oli hyvä aika edetä oman yrityksen kasvutavoitteen suuntaisesti, Kirjonen summaa.

Mirjami Kirjonen on kehittänyt yrityksensä uutta toimialaa Liiverin perustamistuella.

Yritys toimii pääasiassa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella, mutta tavoitteena on tuoda palvelut tarjolle ympäri Suomen sekä lisätä esim. verkossa tapahtuvaa valmennusta.

– Myös avoimia koulutuksia ja luentoja on tulossa, Kirjonen kertoo.

Psyykkinen valmennus on ihmisen kasvuun ja kehittymiseen tähtäävää toimintaa. Työskentely tapahtuu sekä valmentajan että urheilijan kanssa.

– Psyykkisen valmennuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi keskittymisen, itseluottamuksen tai vireystilan säätelyn kehittäminen. Joukkuelajeissa voi korostua joukkueen yhteishengen parantaminen. Työssäni saatan myös esimerkiksi seurata harjoituksissa paikan päällä, kuinka valmentaja ohjaa ja kommunikoi urheilijan kanssa, Kirjonen kuvailee.

Yritys toimii pääasiassa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella, mutta tavoitteena on tuoda palvelut tarjolle ympäri Suomen sekä lisätä esim. verkossa tapahtuvaa valmennusta.

Valmentaminen urheilumaailmassa on muuttumassa autoritäärisestä valmentamisesta urheilijalähtöiseksi. Urheilijalähtöinen valmentaminen tarkoittaa, että urheilija on valmennuksessa aktiivinen toimija.

– Valmentamisessa on kyse toiseen ihmiseen vaikuttamisesta. Valmennuksen vaikuttavuutta saadaan parannettua, kun urheilija kohdataan hänen omista ajatuksista ja tunteista käsin. Yksi tehtäväni on tarjota valmentajalle työkaluja aidon dialogin luomiseen urheilijan ja valmentajan välillä.

Psyykkisen valmennuksen ensisijainen tavoite on yksilön ja joukkueen suorituksen paraneminen. Työ on parhaimmillaan pitkäkestoista ja prosessinomaista sekä kiinteä osa lajivalmennusta. Psyykkinen valmentaja on urheilijan ja valmentajan apuna myös ongelmatilanteissa.

– Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi urheilijoiden motivaatiopula, jännittäminen tai itseluottamuksen puute, Kirjonen sanoo.

Mirjami Kirjonen on kehittänyt yrityksensä uutta toimialaa Liiverin perustamistuella.

Budjetti

Tukiprosentti

Rahoittaja

Tukityyppi

Toteutusalue

Toteutusaika