Soinissa parannettiin moottorikelkkareitin turvallisuutta

Soini on merkityksellinen kunta kelkkareittien suhteen, sillä se on useiden reittien yhtymäpiste. Keski-Suomen kelkkareitti yhdistyy Soinissa ja siitä on jatkoyhteydet muun muassa Alajärvelle, Lehtimäelle ja Ähtäriin. Soinin Vuorenmaan rinnehiihtokeskus on yksi kelkkailijoiden suosimista taukokohteista. Ulkopaikkakuntalaisia kelkkailijoita on talven aikana useita satoja. Soinissa lumitilanne on verraten hyvä ja kelkkailukausi  alkaakin tavallisesti seudun ensimmäisenä ja päättyy viimeisenä.

Soinissa kelpaa nyt kelkkailla. Kuva: Harri Kuhmonen.

Suosituilla reiteillä on ilmennyt kehittämistarpeita, joita Soinin Moottorikerho ry päätti lähteä korjaamaan.

– Ennen kaikkea reitin turvallisuus on aiheuttanut huolta jo pitkään. Reitin varrella olevat sillat olivat huonokuntoisia tai puuttuivat kokonaan, reitti oli osin pusikoitunut reunoilta ja muutamat kivet aiheuttivat uralla vaaratilanteita. Lisäksi reittimerkinnät olivat puutteeliset ja näin ollen eksyminenkin oli mahdollista. Tämän vuoksi päätimme hakea Kuudestaan ry:ltä Leader-rahoitusta kelkkareitin parannushankkeeseen viime vuoden puolella, Harri Kuhmonen, yksi Soinin Moottorikerho ry:n aktiiveista kertoo.

Kesän, syksyn ja alkutalven aikana noin yhdeksän kilometrin osalta reittiä raivattiin, esimerkiksi poistettiin kaivinkoneella vaarallisia kiviä ja kantoja.  Reittiä osittain myös levennettiin. Lisäksi rakennettiin peräti 19 uutta siltaa, tehtiin uudet reittimerkit ja valoa heijastavat varoitusmerkit sekä hankittiin biokäymälä reitin varrelle.

Hankkeessa parannettiin myös reitin varrella olevaa taukopaikkaa. Kuva: Harri Kuhmonen.

Investoinnin kustannukset olivat yhteensä 22.000 euroa, josta tukea Kuudestaan ry:ltä saatiin 64 prosenttia. Yksityinen rahoitus katettiin enimmäkseen talkoilla ja hieman tarvittiin yhdistyksen omaa rahaa. Soinin Moottorikerhon aktiivit ovat olleet erittäin tyytyväisiä hankkeeseen. Mittava talkootyö palkittiin tänä talvena todella upeilla kelkkailukeleillä, joka on luonnolllisesti lisännyt kelkkailijamääriä.

Ahkerat talkoolaiset on tänä talvena palkittu upeilla kelkkailuolosuhteilla. Kuva: Harri Kuhmonen. 

Moottorikerholaiset haluavat muistuttaa erityisesti uusia kelkkailijoita reitin sääntöjen noudattamisesta, jotta vältytään aiheuttamasta harmia maanomistajille ja saadaan edelleen käyttää laillista ja turvallisesti merkittyä reittiä.

–Nautitaan kelkkailusta ja pysytään reitillä!,  toivoo Harri lopuksi.

Budjetti

Tukiprosentti

Rahoittaja

Tukityyppi

Toteutusalue

Toteutusaika