Investointituella on merkitystä!

Miten Leader-ryhmien myöntämät investointituet ovat vaikuttaneet yritysten toimintaan? Millaisia kehittämistarpeita yrityksillä on tulevaisuudessa? Mitä vinkkejä yritystukien hakijat antavat vielä hakemista pohtiville? Muun muassa näihin kysymyksiin haettiin vastauksia investointitukea saaneilta yrittäjiltä eteläpohjalaisten Leader-ryhmien alueelta. 

Tulokset kertovat ykskantaan, että investointituilla on ollut merkittävä rooli yritysten toiminnalle. Erittäin merkittäväksi vaikutuksen koki 57 % ja merkittäväksi 34 % vastaajista. Vain 9 % koki merkityksen melko vähäisenä. Alueen yrittäjien kokemukset Leader-ryhmien kanssa asioinnista olivat hyvin positiivisia ja he suosittelisivat erittäin todennäköisesti (91 % vastanneista) tuen hakemista myös muille.

Ilman Leader-tukea investoinnit olisivat jääneet osalla tekemättä.  Myönnetyllä tuella oli esimerkiksi seuraavanlaisia vaikutuksia:

  • investointipäätösten teko helpottui
  • työllistyminen lisääntyi
  • tuotteiden arvo nousi merkittävästi
  • tuki mahdollisti toimitilojen remontin ja laitteistojen ajantasaisuuden
  • työskentelyolosuhteet paranivat

Leadereiden valttikorttina nopea ja ammattitaitoinen palvelu

Yrittäjät vinkkaisivat kysymään rohkeasti mahdollisista yritystuista sekä perehtymään hyvin hankeprosessiin. Lisäksi kehotettiin olemaan aktiivisia ja ottamaan selvää asioista etukäteen.  Jos hankehakemuksen tekeminen tuntuu ylitsepääsemättömältä, kannustettiin rohkeasti pyytämään apua hankeneuvojilta. Lisäksi muistutettiin, että tukea on tärkeää hakea ajoissa ja joskus varautua pitkiin käsittelyaikoihin.

Vastanneet yrittäjät olivat erittäin tyytyväisiä (81 %) tai tyytyväisiä (19 %) Leader-ryhmästä saamansa palveluun. Palvelua kuvatiin sanoilla nopea, asiallinen, henkilökohtainen, avulias, ohjaava, ystävällinen, innostava ja ammattitaitoinen.

Tarvetta digitaalisuuteen, kokeiluihin ja kansainvälistymiseen

Yrityksillä on kehittämissuunnitelmia myös tulevaisuudessa. Tarpeita on erityisesti uusille investoinneille ja uusien työntekijöiden palkkaamiselle. Tärkeäksi koetaan myös markkinoinnin kehittäminen ja yritysten välinen yhteistyö. Osa vastanneista yrityksistä haluaa panostaa tuotekehittelyyn, kokeiluihin ja pilotointiin sekä kansainvälistymiseen. Lisäksi tuli esiin tarve digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen sekä yritysten koulutukselliset tarpeet.

Kyselytutkimus toteutettiin alkuvuodesta neljän eteläpohjalaisen Leader-ryhmän alueella. Siihen vastasi yht. 53 investointitukea saanutta yritystä: Leader Kuudestaan ry:n alueelta 19, Leader Aisaparin ja Leader Suupohjan alueilta kummastakin 12 ja Leader Liiverin alueelta 10.

 

Posted in