hyrra1

Kauden vaihtuminen ei pysäytä rahoitusta

Ohjelmakausi 2014-2020 on loppusuoralla. Lähiviikkojen aikana Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien hallitukset tekevät viimeisiä päätöksiä kuluvan ohjelmakauden myöntövaltuuksista. Tulevan ohjelmakauden eli vuosien 2021–2027 EU:n rahoituskehyksestä ei vielä ole saatu päätöstä. Ensin odoteltiin pitkään, toteutuuko Brexit ja kun se viimein tammikuun lopussa toteutui, eivät neuvottelut ole edenneet toivotulla tavalla. Maailmalla kulovalkean tavoin edennyt koronakriisi ei ole ainakaan ollut omiaan vauhdittamaan asioiden etenemistä. Neuvotteluja käydään kuitenkin koko ajan.

Kun rahoituskehyksestä päästään sopuun, on vielä monta mutkaa matkassa ennen kuin uusi ohjelmakausi pääsee käynnistymään. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tulossa olisi ainakin yksi siirtymävuosi tai todennäköisemmin kaksi. Mikäli kahden vuoden siirtymäaika toteutuu, CAP:n eli maaseutupolitiikan toteuttaminen alkaisikin vasta vuoden 2023 alussa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kahden vuoden odotteluaikaan hanketoimintaan, vaan suunnitelmien mukaan siirtymävuosien 2021-2022 aikana toteutettaisiin vanhan ohjelmakauden strategiaa, mutta käyttöön otettaisiin uuden kauden rahat.  Moni asia on vielä tässä vaiheessa avoimena, siirtymäkauden lainsäädäntö on valmistelussa, mutta tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun EU:n rahoituskehys on päätetty. Avoimista asioista saadaan näillä näkymin päätöksiä syksyn aikana ja niistä tiedotetaan heti, kun asiat varmistuvat.

Yhteenvetona edellisestä, hankkeita voidaan rahoittaa myös ensi vuonna, poikkeusjärjestelyin, mutta näihin poikkeusjärjestelyihin tässä on totuttu tämän kevään aikana.  Suunnitelmia oman yrityksen ja alueen kehittämiseksi ei kannata missään tapauksessa siirtää sivuun. Nyt on aikaa tehdä pohjatyötä, sitouttaa yhteistyökumppaneita ja suunnitella isoja innovaatioita.

Posted in