Sinun Etelä-Pohjanmaa (1)

Kerro millainen on sinun maaseutusi vuonna 2027?

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kokoaa maaseudun kehittämistarpeita – ja ideoita osana alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman laadintaa. Kommentteja kerätään 31.3.2021 saakka.

Yhteistyössä alueen keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa on mietitty kehittämisen painopisteiden sisältöjä. Työryhmien koosteet ovat nähtävissä ja kaikkien kommentoitavissa osoitteessa https://bit.ly/ViimaCAP27EP

Kommentointimahdollisuus on auki maaliskuun loppuun saakka, joten vielä ehtii tuoda omia ajatuksia esille tai jatkojalostaa toisten ideoita.

Etelä-Pohjanmaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman valmistelu

ELY-keskusten alueellisten maaseudun kehittämissuunnitelmien valmistelu liittyy EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tulevan rahoituskauden valmisteluun (CAP27). Kehittämissuunnitelmat kattavat kehittämishankkeet, maaseudun yritystuet sekä ensimmäistä kertaa myös maatalouden rakennetuet. Kehittämissuunnitelmassa esitetään strateginen näkemys alueen maaseudun kehittämisen painopisteistä sekä kiteytetään keskeiset päämäärät, tavoitteet ja keinot.

Etelä-Pohjanmaan maaseudun kehittämisen painopisteiksi on yhteisesti määritelty

1)      Ruokaprovinssin kehittäminen

2)      Yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäminen

3)      Maaseudun elinvoima ja asukkaiden hyvinvointi

Kaikkia painopisteitä yhdistävät läpileikkaavat teemat: digitalisaatio, osaamisen lisääminen, ympäristö, ilmastonmuutos sekä luonnonvarojen kestävä käyttö.

Posted in