Kulttuuriympäristö ja sen arvo Etelä-Pohjanmaalla

 

 

Kuva: Riitta Jaakkola

Ihmisen toiminta ja vuorovaikutus muokkaa ympäristöä parhaimmillaan siten, että syntyy kaunis, ainutlaatuinen maisema, kulttuuriympäristö. Suunnittelija Riitta Jaakkola on työskennellyt kulttuuriympäristöjen parissa vuosikymmeniä. Hän on ollut erilaisissa kulttuuriympäristöjä sivuavissa suunnittelutehtävissä ja hankkeissa, sekä Etelä-Pohjanmaalla että ruotsinkielisellä rannikolla.

– Aikaisemmissa töissä on lähdetty liikkeelle asiantuntijoiden voimin, mutta tällä kertaa tietoa kerätään yhdessä kyläläisten kanssa.

Tällä hetkellä Jaakkola kokoaa teokseen tietoja nykyisistä Jalasjärven kulttuuriympäristöistä. Työ on osa Leader Liiverin rahoittamaa Jalasjärven kulttuuriympäristöohjelma -hanketta.

– Teokseen kerätään Jalasjärven kylien erilaisia arvoja, kuten tyypillisiä ja edustavia maisemia sekä rakennuksia. Myös talojen ja kylien historiaa. Näin saadaan yksiin kansiin arvokasta tietoa nykypäivään säilyneistä arvoista. Tärkeää on saada mahdollisimman moni tähän päivään hyvin piirteensä säilyttänyt rakennus mukaan teokseen, selvittää Jaakkola ja jatkaa:

– Esimerkiksi koulut ovat merkittävä osa kylän historiaa ja ne pyritään kaikki esittelemään.

Jaakkola on kiertänyt työnsä puolesta jokaisessa Jalasjärven kylässä ja havainnut, että kotiseutuhenki elää paikkakunnalla vahvana.

– Kylien kulttuuriympäristöjen esiin tuominen avaa silmiä ja vahvistaa arvostusta. Samalla se lujittaa yhteishenkeä ja varmistaa, että rakennuksista ja ympäristöstä huolehditaan. Ilo on esitellä vanha sukutalo, johon jokainen sukupolvi on jättänyt jälkensä, kertoo Jaakkola.

– Suomessa on kyliä, jotka ovat hyvinkin vahvasti profiloituneet kulttuuriympäristönsä ansiosta. Usein ne on arvioitu eri yhteyksissä merkittäviksi. Luopajärven kylä Jalasjärven pohjoisosassa on maisemaltaan ja rakennuskannaltaan edustava. Se onkin luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi.

Jaakkola on jakanut kyläläisille myös käytännön vinkkejä ja kertonut mahdollisuuksista saada rakennusten kunnostamiseen valtion tukea. Varma keino eheyttää kylämaisemaa on palauttaa julkisivuremontin yhteydessä vanhanmalliset ruutuikkunat uudempien tilalle.

Perinteiset rakennukset ovat ainutlaatuisia kylään saapuvan vierailijan silmissä ja luovat vetovoimaista maaseutua.

Riitta Jaakkolan kuvia Jalasjärveltä:

Posted in