Kylille-hanke edistää kylien turvallisuutta

Maakunnallisessa jokaisen neljän Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmän alueella toimivassa Kylille-hankkeessa kylien ja asukkaiden turvallisuutta edistetään monin tavoin. Kyliä on aktivoitu tekemään mm. kyläturvallisuussuunnitelmia. Pelastuslaitoksilla on jo pelastussuunnitelmat kylätaloille, mutta esimerkiksi Leader-ryhmän Kuudestaan kuntakohtaisissa turvallisuuspajoissa kyliä on ohjattu tekemään käytännönläheiset kyläturvallisuussuunnitelmat. Niissä kartoitetaan kokoontumistilojen varustelut ja kyläläisten osaaminen, jotta kyläturvallisuussuunnitelmista on apua mahdollisen kriisitilanteen sattuessa kohdalle.

Yhteistyö eri tahojen kanssa lisää turvallisuuden tunnetta

Turvallisuuspajoissa kunnan tai kaupungin vastuuviranomainen on kertonut toimintatavoista eri tilanteissa. Työpajoissa on esitelty esimerkiksi kunnan käytännön toimia mahdollisen vesikriisin aikana. Lisäksi turvallisuuskouluttaja Aana Vainio on luennoinut siitä, miksi suunnitelmia kannattaa tehdä. Hän on käynyt myös esimerkinomaisesti läpi lähialueilla olleita kriisitilanteita. Lopuksi on yhdessä osallistujien kanssa käyty läpi kylille etukäteen lähetetyt turvallisuussuunnitelmapohjat. Työpajojen jälkeen on toivottu, että kylät täyttävät kyläturvallisuussuunnitelmat, jotka hankevetäjä voi lähettää tiedoksi kuntiin.

 

Turvallisuuskouluttaja Aana Vainion mukaan seuraaviin kriiseihin kylällä olisi hyvä varautua:

Posted in