Kylille-hankkeen digikahvilat Etelä-Pohjanmaalla toimivat matalan kynnyksen oppimispaikkoina

Kylille-hankkeen pitämät seniorien digikahvilat toimivat matalan kynnyksen oppimispaikkoina ja henkilökohtainen neuvonta tuodaan lähelle asukkaita.

Digikahviloissa on saatavilla henkilö- ja laitekohtaista neuvontaa ja niissä näytetään käytännön esimerkein mm. miten uudet asiointitavat, laitteet ja verkkopalvelut toimivat.
Digikahviloiden avulla edistetään digitaalisuuden hyödyntämistä arjessa ja uusien välineiden sekä palvelu- ja asioimismahdollisuuksien käyttöönottoa. Erilaisten sovellusten käyttöönoton avulla edistetään myös kotona ja kylillä asumista. Digikahvilat ovat keränneet satoja osallistujia hankkeen alueella koko maakunnassa.

Kylille-hankkeen digikahvilat on koettu tarpeellisiksi.

Posted in