viestinta-ikoni

Maa- ja metsätalousministeriöstä hyvä potti Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmille vuosille 2021-2022

Etelä-Pohjanmaan saamalla Leader-rahoituksella voidaan rahoittaa reilulla 13 miljoonalla eurolla hankkeita vuosina 2021-2022. Julkisen tuen osuus tästä on 8,5 miljoonaa euroa, josta kunnat rahoittavat 20 prosenttia. Rahaa on haettavissa Aisaparin, Liiverin, Kuudestaan ja Suupohjan Leader-ryhmien alueilla monipuolisesti yritystukiin sekä palvelujen ja kylien kehittämiseen. Leader-ryhmissä iloitaan hyvästä potista, onhan alueella valmisteilla runsaasti elinkeinoja kehittäviä yritystukia ja mielenkiintoisia kehittämishankkeita.

Leader-ryhmien tehtävänä on tukea alueen kehittämistyötä tarjoamalla asukkaille vaikuttamiskanavan omien elinolojensa kehittämiseen ja rahoittamalla kehittämisstrategiaa toteuttavia, paikallislähtöisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä yrityshankkeita. Jos siis haluat kehittää omaa lähiympäristöäsi, voit olla yhteydessä oman alueesi Leader-ryhmään. Oli kyseessä sitten harrastusmahdollisuuksien parantaminen tai elinkeinojen kehittäminen, me autamme sinua eteenpäin.

Ohjelmakaudella 2014-2020 Leader-tukea on Etelä- Pohjanmaalla myönnetty tähän mennessä 34,7 miljoonaa euroa 1160 hankkeelle. Leader-rahaa on myönnetty 502 yritykselle toiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja laajentamiseen sekä investointeihin. Yritysryhmä- ja elinkeinollisia kehittämishankkeita sekä yleishyödyllisiä hankkeita on toteutettu 658 kappaletta. Yhdistysten, säätiöiden ja kuntien yleishyödyllisillä kehittämis- ja investointihankkeilla on parannettu maaseudun palveluita ja harrastusmahdollisuuksia, toteutettu virkistysalueita ja lisätty asukkaiden yhteisöllisyyttä.

CAP-valmistelu jatkuu

Parhaillaan on käynnissä tulevan EU:n rahoituskauden ja kansallisen CAP-suunnitelman valmistelu vuosille 2023-2027. Osana tätä kokonaisuutta Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät valmistelevat paikallisia Leader-strategioita. Valmistelutyöhön voivat kaikki alueen asukkaat osallistua ja kehittämisideoita tullaan kuluvan vuoden aikana keräämään eri menetelmin.

Maa- ja metsätalousministeriö avasi tulevan kauden Leader-ryhmien haun 6.4.2020. Ensimmäisen vaiheen hakemukset tulee jättää toukokuun 2021 loppuun mennessä. Haun toisessa vaiheessa Leader-ryhmät valmistelevat uudet paikalliset kehittämisstrategiansa. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy Leader-ryhmät vuonna 2023 alkavalle kaudelle.

  • Lisätietoa Leader-toiminnasta Maaseutu.fi-verkkosivuilta: maaseutu.fi 
  • Leader-ryhmien haku rahoituskaudelle 2023-2027 maa- ja metsätalousministeriön CAP27-sivuilta: mmm.fi/cap27/leader-haku 
Posted in