Mahtisatoa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus käynnisti Mahtisatoa-vaikuttavuusmatkan hankkeiden vaikuttavuuden todentamisen ja viestinnän tueksi, jotta työn tulokset, vaikuttavuus ja rahoituksen merkitys eivät hukkuisi raporttien uumeniin. Tuloksena hahmottui Vaikuttavuuden polku -työkalu.

Tältä sivulta löydät työkalupakin hankkeiden vaikuttavuuden todentamisen ja viestinnän tueksi.

VAIKUTTAVUUDEN POLKU

Aloita matka

KEHITTÄMISHANKKEET JA YLEISHYÖDYLLISET INVESTOINNIT

kehittamishankkeet

Kehittämishankkeet luovat uutta ja parantavat vanhaa yksilöiden, yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Kehittämishankkeiden vaikutukset

1. Elinympäristön laatu
2. Osaamisen vahvistaminen
3. Resurssien tehokas käyttö
4. Osallisuus
5. Yritysten verkostoituminen

Kehittämishankkeiden rahoitus
(hanketuet) 31.12.2018 mennessä

ELY 16,3 M€

Leader-ryhmät 7,4 M€

Yhteensä 23,7 M€

Yleishyödylliset investoinnit (hanketuki)

ELY 6,37 M€

Leader-ryhmät 3,84 M€

Yhteensä 10,2 M€

YRITYSTUET

yritystuet

Yritystuet vauhdittavat yritysten kasvua ja
uudistumista.

Yritystukien vaikutukset

1. Työpaikkojen säilyttäminen
2. Yrityksen kilpailukyky
3. Liikevaihdon kasvu
4. Yrityksen laajentaminen
5. Kannattavuus

Yritysten rahoitus (yritystuki)

Kehittämishankkeiden rahoitus
(hanketuet) 31.12.2018 mennessä

ELY 17,02 M€

Leader-ryhmät 4,02 M€

Yhteensä 21,04 M€

MAATILAINVESTOINNIT

maatilainvestoinnit

Maatilainvestoinnit tehostavat tuotantoa ja
parantavat kilpailukykyä.

Maatilainvestoinnit tehostavat tuotantoa
ja luovat uskoa tulevaisuuteen.

Maatilainvestointien vaikutukset

1. Tuotannon tehostaminen
2. Kannattava kasvu
3. Kilpailukyky
4. Työmäärän väheneminen
5. Työhyvinvointi

Maatilainvestoinnit

Kehittämishankkeiden rahoitus
(hanketuet) 31.12.2018 mennessä

Yhteensä 225 M€

Vaikuttavuusmatka Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Taival Media

Maaseudun mahtisatoa, vaikuttavuusmatka 7.5.2019 maaseutujuhlassa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, maaseutuohjelma

Ähtäri Zoo Panda Visit, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Taival Media

Maaseudun Mahtisatoa 7.5.2019
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, maaseutuohjelma

Fibercut Oy, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Taival Media

Maaseudun mahtisatoa, maaseutujuhla 7.5.2019. Fibercut maaseudun yritysrahoitus.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, maaseutuohjelma

Paulasaaren tila, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Taival Media

Maaseudun mahtisatoa, 7.5.2019 maaseutujuhla.
Paulasaaren maatilainvestointi.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, maaseutuohjelma.

10 KERTOMUSTA KEHITTÄMISHANKKEISTA – HANKKEIDEN HYVÄT KULTAJYVÄT

“Hankkeen tavoitteena oli aikaansaada investointeihin tähtäävää toimintaa alueella ja tässä onnistuttiin. Hankkeen tuloksena käynnistettiin pk-yritysvetoinen kestävän kehityksen investointihankkeen eteenpäin vieminen alueella, joka tulee jatkossa luomaan uutta yrittäjyyttä, uusia mahdollisuuksia maaseudulle ja varmistamaan alueen kehittymisen kestävänä elintarvikekeskittymänä myös tulevaisuudessa.”

“Yhteisöllisyyden lisääminen ja ihmisten aktivoiminen. (…) Koko kylän yhteinen ja ainut kokoontumispaikka.”

“Henkilöjohtamisen osaaminen on lisääntynyt, tuotannon tehokkuus on parantunut.”

“Eri toimijoiden välinen yhteistyö on lisääntynyt paikallisella ja kansainvälisellä tasolla. Vaikka vaikutukset ovat konkreettisempia myöhemmässä vaiheessa, jo nyt on huomattavissa mahdollisia uusia kehittämisideoita, joita eri toimijoille on syntynyt kansainvälisten toimijoiden malleja seuraamalla.”

“Merkittävin vaikutus lienee yhteisen teeman löytyminen alueelliseen kehittämiseen ja sitä kautta alueen asukkaille uskon luominen valoisaan tulevaisuuteen.”

”Yhdessä toimimista ja sitoutumista yhteiseen hyvään. Yhteisiä tapaamisia viikoittain.”

”Hanke on oman vetovoimaisen alansa kärkisaavutus Suomessa. Se luo ratkaisevaa viihtyvyyttä alueelle ja lisää osaltaan alueen vetovoimaisuutta.”

”Hanke lisäsi kylän viihtyisyyttä lapsiperheille.”

”Hankkeeseen osallistuvat kokivat osaamisensa lisääntyneen ja voimaantuivat luodun verkoston avulla.”

”Talkoohenki on ollut se tekijä, jolla työt ovat sujuneet vaikeuksitta. Olemme myös saaneet mukaan uusia kotiseututyöstä kiinnostuneita henkilöitä. Hankkeen vaikutus on selvästi piristävä ja tarpeellinen Soinin kunnan matkailunkin puolesta.”

11 KERTOMUSTA MAATILOILTA – INNOSTUSTA INVESTOINNEISTA

“Investointituki antaa uskoa tulevaisuuteen.”

“Tuki antoi rohkeutta investoida ja vaikutti omaan päätökseen merkittävästi. Innosti uudistuksiin.”

“Investointituella oli ratkaiseva vaikutus tilan kehittämiseen ja kehitykseen. Ilman tukea investointi ei olisi toteutunut.”

“Tuki auttoi ja rohkaisi tekemään lohkojen yhdistämisen, ojien tukkimisen ja vesitalouden parantamisen. Näillä toimenpiteillä viljelyn tehokkuutta ja kannattavuutta pystyttiin parantamaan pitkällä tähtäimellä merkittävästi.”

“Satotason nousu näkyi välittömästi jo ensimmäisenä viljelyvuonna. Tulevana kesänä viimeisten pellon muotojen tasausten jälkeen päästään nauttimaan selkeästä työmenekin vähenemisestä.”

“Työmäärän kasvu yllätti, koska tuotanto kasvoi aika reippaasti enemmän kuin oli odotettu. Sen takia myös tarvittava työntekijämäärä on kasvanut toistaiseksi enemmän.”

“Työolosuhteet paranivat huomattavasti lajittelun siirtyessä pellolta varastotiloihin. Laatu, nopeus ja tehokkuus nousivat suuresti.”

“Yllätyin, kuinka helppo syksy oli verraten vanhaan kuivaajaan.”

“Pystyimme kasvattamaan tuotantoa ja parantamaan eläinten olosuhteita ja hyvinvointia.”

“Pystymme kehittämään tilaa ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin kannalta mahdollisimman hyvin jatkossa. Pystymme myös turvaamaan työpaikat.”

“Kuivauslämmön tuottaminen paikallisella bioenergialla, polttoöljyn sijasta, tuottaa huomattavia kustannussäästöjä ja on ympäristön kannalta kestävämpi vaihtoehto.”

10 KERTOMUSTA YRITYSTUISTA – YLLÄTYKSIÄ JA RISKINOTTOA

“Tuki mahdollisti hankinnan, jolla tuotannon tehokkuutta ja pullonkaulaa saatiin avattua. Toiminta tehostuu, nykyaikaistuu ja mahdollistaa kasvua.”

“Investointien tuoma kasvu ja kehitys on ollut yllättävän voimakas ja vaikutukset pitkäkestoisia.”

“Pystyimme laajentamaan ja monipuolistamaan tuotevalikoimaamme.”

“Tuki mahdollistaa ulkomaankaupan lisäämisen.”

“Voitiin tuen avulla ottaa riskiä ja hankkia uuteen teknologiaan perustuva tuotantolinja. Jälkeen päin on todettu, että riski kannatti.”

“Saimme uuden ison yllättävän asiakkaan. Liikevaihto kasvoi 80 %.“

”Nollasta aloitettiin ja yritys alkoi kasvamaan, nyt on 15 työntekijää.”

”Tuki on mahdollistanut kasvun ja tehostumisen ja rekrytoinnit. Tehokkuus on kovaa valuuttaa.”

”Investoinnit lisäävät investointeja, tarvitaan taas lisää tilaa, kun toiminta laajenee.”

”Verkostoituminen ja muiden yrittäjien kokemukset ovat tärkeitä.”