Mahtisatoa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus käynnisti Mahtisatoa-vaikuttavuusmatkan hankkeiden vaikuttavuuden todentamisen ja viestinnän tueksi, jotta työn tulokset, vaikuttavuus ja rahoituksen merkitys eivät hukkuisi raporttien uumeniin. Tuloksena hahmottui Vaikuttavuuden polku -työkalu.

Tältä sivulta löydät työkalupakin hankkeiden vaikuttavuuden todentamisen ja viestinnän tueksi.

VAIKUTTAVUUDEN POLKU

Aloita matka

KEHITTÄMISHANKKEET JA YLEISHYÖDYLLISET INVESTOINNIT

kehittamishankkeet

Kehittämishankkeet luovat uutta ja parantavat vanhaa yksilöiden, yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

Kehittämishankkeiden vaikutukset

1. Elinympäristön laatu
2. Osaamisen vahvistaminen
3. Resurssien tehokas käyttö
4. Osallisuus
5. Yritysten verkostoituminen

Kehittämishankkeiden rahoitus
(hanketuet) 31.12.2018 mennessä

ELY 16,3 M€

Leader-ryhmät 7,4 M€

Yhteensä 23,7 M€

Yleishyödylliset investoinnit (hanketuki)

ELY 6,37 M€

Leader-ryhmät 3,84 M€

Yhteensä 10,2 M€

YRITYSTUET

yritystuet

Yritystuet vauhdittavat yritysten kasvua ja
uudistumista.

Yritystukien vaikutukset

1. Työpaikkojen säilyttäminen
2. Yrityksen kilpailukyky
3. Liikevaihdon kasvu
4. Yrityksen laajentaminen
5. Kannattavuus

Yritysten rahoitus (yritystuki)

Kehittämishankkeiden rahoitus
(hanketuet) 31.12.2018 mennessä

ELY 17,02 M€

Leader-ryhmät 4,02 M€

Yhteensä 21,04 M€

MAATILAINVESTOINNIT

maatilainvestoinnit

Maatilainvestoinnit tehostavat tuotantoa ja
parantavat kilpailukykyä.

Maatilainvestoinnit tehostavat tuotantoa
ja luovat uskoa tulevaisuuteen.

Maatilainvestointien vaikutukset

1. Tuotannon tehostaminen
2. Kannattava kasvu
3. Kilpailukyky
4. Työmäärän väheneminen
5. Työhyvinvointi

Maatilainvestoinnit

Kehittämishankkeiden rahoitus
(hanketuet) 31.12.2018 mennessä

Yhteensä 225 M€

Vaikuttavuusmatka Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Taival Media

Maaseudun mahtisatoa, vaikuttavuusmatka 7.5.2019 maaseutujuhlassa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, maaseutuohjelma

Ähtäri Zoo Panda Visit, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Taival Media

Maaseudun Mahtisatoa 7.5.2019
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, maaseutuohjelma

Fibercut Oy, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Taival Media

Maaseudun mahtisatoa, maaseutujuhla 7.5.2019. Fibercut maaseudun yritysrahoitus.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, maaseutuohjelma

Paulasaaren tila, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Taival Media

Maaseudun mahtisatoa, 7.5.2019 maaseutujuhla.
Paulasaaren maatilainvestointi.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, maaseutuohjelma.

10 KERTOMUSTA KEHITTÄMISHANKKEISTA – HANKKEIDEN HYVÄT KULTAJYVÄT

11 KERTOMUSTA MAATILOILTA – INNOSTUSTA INVESTOINNEISTA

10 KERTOMUSTA YRITYSTUISTA – YLLÄTYKSIÄ JA RISKINOTTOA