MakeTuloskuva (1)

Rahoituksen avulla uusia viljelijöitä, urheilukenttiä ja kotimaista ruokaa

Maatalouden rakennetuet

Maatalouden investointien ja nuorten viljelijöiden aloitustukien osalta jatkui edellisten vuosien tapaan tilojen aktiivinen kehittäminen sekä niitä tukevat investoinnit. Maatalouden investointitukea ja aloitustukea myönnettiin yhteensä 56,8 miljoonaa euroa sisältäen avustukset ja korkotukilainat. Alueen elinvoimaisella ja kehittyvällä peruselinkeinolla turvataan alueemme elintarviketeollisuuden tarvitsema laadukas ja turvallinen kotimainen raaka-aine.

Lypsykarjatalouden investoinnit euromääräisesti suurimpia. Investoinnit uuteen teknologiaan tarjoavat tiloille mahdollisuuden tuotannon päivittämiseen nykyaikaan, parantaen sekä eläinten hyvinvointia että yrittäjien työoloja. Esimerkkejä tuetuista kohteista:

  • Maatalousyhtymä Hanhikoskella lypsyasema on korvattu kahdella lypsyrobotilla ja toteutetaan vaadittavat rakennuksen muutostyöt. Lypsyn automatisoinnilla helpotetaan lypsyrutiineja, jolloin tuotannon kehittämiseen ja seurantaan jää enemmän aikaa.
  • Maatalousyhtymä Eteläaholla hankitaan kolmas lypsyrobotti ja investoidaan sähkö- ja lämpöenergiaa tuottavaan biokaasulaitokseen. Omalla sähkön ja lämmöntuotannolla haetaan yritystoimintaan kustannustehokkuutta ja säästöjä.

Kehittyvien tilojen investoinneilla on myös merkittäviä vaikutuksia tilojen yrittäjätulon kasvuun. Nuorten viljelijöiden aloitustukien avulla kannustetaan uusia viljelijöitä ryhtymään alalle sekä tuetaan nuorten yrittäjien aloittamisesta koituvia taloudellisia vastuita.

Hanketuilla ja yleishyödyllisillä investoinneilla tuetaan maaseudun elinvoimaa

Kehittämishankkeiden avulla ELY-keskus pyrkii tukemaan maaseudun elinvoimaa. Vuoden 2020 aikana rahoitettiin toimia, joilla mm. vahvistetaan alueen matkailullista identiteettiä, tarjotaan kulttuuri- ja liikuntapalveluita virtuaalisesti kylien kokoontumistiloihin, edistetään kyläyhdistysten yhteiskunnallista yrittäjyyttä sekä edistää kestävää uusituvan energian käyttöä ja hillitä ilmastonmuutosta. Yleishyödyllisten investointien rahoituksessa painopisteenä oli erilaisten liikunta- ja harrastuspaikkojen rahoittaminen.

Esimerkkejä rahoitetuista kohteista:

  • ulkosalibandykaukalo Ilmajoelle
  • kylätalon keittiöremontti Kauhavan Alahärmään
  • partiomaja Ähtäriin
  • luontopolku Seinäjoen Ylistaroon
  • urheilukenttä Soiniin
  • pyörärata Kurikan Jalasjärvelle

Viljelijä- ja ympäristötuet

Vuonna 2020 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen aktiivimaatilojen määrä oli 5 250, joka on reilut 11 % koko Suomen tilamäärästä. Viljelyksessä olevaa peltoa yli 253 000 ha, josta luonnonmukaisessa viljelyssä melkein 33 000 ha. Eläinmäärältään Etelä-Pohjanmaa on valtakunnan tilastoissa kolmen suurimman ELY-keskuksen joukossa.

Vuotuinen viljelijätukien määrä Etelä-Pohjanmaalla on yli 200 milj €. Pääosan viljelijätukipotista maksetaan kuntien maatalouden yhteistoiminta-alueiden kautta. Kunnat voivat maksaa tuen sen jälkeen, kun ELY-keskus on suorittanut tarvittavat valvontatoimet.  ELY-keskus maksaa ympäristökorvausjärjestelmän sopimukset ja luomukorvauksen.

Viljelijätuilla on varmistettu aktiivisen elintarviketuotannon säilyminen ja puhtaan kotimaisen raaka-aineen saatavuus alueen elintarvikejalostukseen. Ympäristökorvauksella on edistetty vesiensuojelua, luonnon monimuotoisuutta sekä hillitty osaltaan maatalouden hiilipäästöjä. Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat olleet vesistöjen varsien nurmipeitteisyydet, peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys sekä karjanlannan levitykseen liittyvät toimenpiteet ja rajoitteet.

Lue lisää: