Suupohjan joet kuntoon

Vesistöt ovat tärkeä osa Suomen luontoa ja maaseutua. Ne ovat myös merkittävässä roolissa virkistysmielessä ja viihtyvyyden suhteen. On rauhoittavaa katsella verkkaisesti virtaavaa jokea. Etelä-Pohjanmaalla Suupohjassa niitä virtaa paljon.

Joet ovat jääneet hieman piiloon. Leader Suupohjan Pihat ja pientareet -hankkeella pyritään siihen, että ne saataisiin entistä ehompana esiin. Sitä on jo pitkään toivottu ja nyt hankkeessa asian eteen on tehty yhteistyötä kuntien ja eri yhdistysten kanssa, selvittää hankkeen vetäjä, ympäristösuunnittelija Reetta Yli-Hynnilä.

Väki on kokoontunut keskustelemaan Suupohjan joista hankkeen työpajailtoihin. Niissä on ollut mukana myös kylien asukkaita.

Kyläläisillä on paljon arvokasta tietoa. Illoissa on selvitetty ihan konkreettisesti sitä, mitä voisi tehdä ja kuka voisi olla mahdollinen toimija, sanoo Yli-Hynnilä.

Ristiriitoja toteutuksessa

Työpajailloista on lähtenyt liikkeelle myös Suupohjan ympäristöseura ry:n esiselvityshanke, jolla kerätään yhteen Suupohjan jokiympäristöistä aiemmin tehdyt kartoitukset ja tiedonkeruut.

Materiaali on hyvin hajallaan. Tällä hetkellä on meneillään kunnostustoimenpiteiden selvittäminen, kertoo Suupohjan ympäristöseura ry:n sihteeri Merja Rikala.

Moni Suupohjan joki on kunnostustarpeessa.

Paljon on eroosion aiheuttamia ongelmia ja alivirtausta. Selvittelyä tehdessä on törmännyt useisiin ristiriitoihin. Asukkaat toivovat esimerkiksi puiden kaatoa, jotta joki tulisi paremmin näkyviin, mutta asiaan tarkemmin perehtyessä selviää, että se aiheuttaa eroosiota. Täytyy siis tarkkaan harkita, mitä lopulta tekee.

Pitkän aikavälin suunnitelmia

Yhdistysten toimet vaativat aikaa.

Suunnitelmia tehdään esimerkiksi seitsemälle vuodelle, selvittää Yli-Hynnilä.

Maaliskuussa 2018 käyntiin polkaistussa Pihat ja pientareet -hankkeessa keskitytään jokien lisäksi yhdistysten alueiden toiminnalliseen suunnitteluun eli parkki- ja leikkipaikkojen sekä kulkujen suunnitteluun.

Moni saattaa ajatella, että pihasuunnittelu on esimerkiksi kasvien istutusta, mutta tässä se on tarkoittanut alueen selkeyttämistä, esimerkiksi puiden kaatamista.

Kaikkiaan hankkeessa on ollut tähän mennessä 16 suunnittelukohdetta. Yli-Hynnilä painottaa, että kyseessä on yhteissuunnittelu.

Työpajailloissa ja suunnittelua tehtäessä olen ollut enemmän ulkopuolisen näkökannan antaja sekä keskustelun herättäjä ja auttanut sillä tavoin yhdistyksiä suunnitelmien teossa. Työpajailtojen jälkeen suunnitelmista on tehty valmiit suunnitelmapiirrokset ja -asiakirjat yhdistyksen omien toiveiden mukaisesti.

Leader Suupohjan Pihat ja pientareet -hankkeen kaltaista työtä on tehty Etelä-Pohjanmaalla aiemmin Leader Aisaparin ja Liiverin alueilla.

Posted in