Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laadittu 22.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Kuudestaan ry
Taitotie 1
63300 Alavus

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Marjukka Mäkinen
marjukka.makinen@kuudestaan.net
Puh. +358 40 663 5229

3. Rekisterin nimi

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien Uhoo-uutiskirjeen sähköpostiosoitteistot ja tiedottamistarkoituksessa käytettävät sähköpostilistat.

4. Käyttötarkoitus

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien Uhoo-uutiskirjeiden jakeluun ja tiedottamiseen liittyvä viestintä.

5. Rekisterin tietosisältö

Uutiskirjeet: sähköpostiosoite
Sähköpostilistat: sähköpostiosoite, henkilön nimi ja mahdollisesti organisaatio

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköpostiosoitteet saadaan uutiskirjelistoille henkilöltä itseltään uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä. Sähköpostilistoja on koottu sellaista viestintää varten, että halutaan viestittää jotakin yhteisesti esimerkiksi hanke- tai yritystuen saajille. Sähköpostilistoja on koottu myös erilaisista julkisista lähteistä internetistä sellaisista toimijoista, jotka ovat asemansa vuoksi viestinnän kohderyhmää. Tällaisia ovat esimerkiksi median edustajat.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Uutiskirjeosoitteistot ja sähköpostilistat ovat sähköisessä muodossa salasanalla suojatussa viestintäohjelmistossa. Osoitteistoja hoitavat eteläpohjalaisten Leader-ryhmien työntekijät, joiden tietokoneet ja yhteydet on asianmukaisesti suojattu.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyynnön tietojen tarkastuksesta voi tehdä rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Tiedon korjaamisoikeus

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön tiedon korjaamisesta voi tehdä rekisterin yhteyshenkilölle. Jokaisella on myös oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä, häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina-ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Uutiskirjeosoitteiston tietoja tai sähköpostilistojentietoja ei käytetä yllä mainittuihin tarkoituksiin