Kehittämishanke

Kestävää kehitystä Geoparkista

Kirjoittajalta Etelä-Pohjanmaan ELY-Keskus / 19.3.2021 / Kommentit pois päältä artikkelissa Kestävää kehitystä Geoparkista

Lauhanvuori-Hämeenkangas Unesco Global Geoparkin kehitystarina alkaa miljardien vuosien takaa. Nykyinen matka kehittämisen polulla on silmänräpäys siihen nähden, mutta parhaillaan tehtävällä työllä tallataan kestäviä polkuja halutun tulevaisuuden suuntaan ja luodaan elinvoimaa nykyhetkeen. Maaseuturahasto, ELY-keskukset ja alueen Leader-ryhmät ovat osallistuneet merkittävästi kehittämisen rahoittamiseen jo usean vuoden ajan. Laaja ja monipuolinen kehitys on mahdollista ainoastaan verkostojen ja yhteistyön

Read More

Seikkaile Suupohjassa on nyt Visit

Kirjoittajalta Leader / 1.3.2021 / Kommentit pois päältä artikkelissa Seikkaile Suupohjassa on nyt Visit

”Kylät, metsät, sinä ja suo. Tule lähemmäs, tule luo!” Näin Visit Suupohja -verkkosivusto houkuttelee kävijää kurkistamaan Kurikan, Kauhajoen, Teuvan, Isojoen ja Karijoen matkailullisiin helmiin. Juuri julkaistu matkailusivusto on tuotettu osana Leader Suupohjan Suupohjan Helmet -kehittämishanketta. Visit Suupohja toimii seudullisen matkailun ja markkinoinnin kärkenä. Matkailun näkökulmasta Suupohjan alue on ollut pitkään heikosti tunnettua, mutta yhteisen matkailullisen

Read More

Liikunta-Aalto liikutti kuntalaiset kuntoon

Kirjoittajalta Leader / 21.1.2021 / Kommentit pois päältä artikkelissa Liikunta-Aalto liikutti kuntalaiset kuntoon

Alajärven Liikunta-Aalto 2020 -hanke tarjosi kaikille avoimia treenivinkkejä, erilaisia tapahtumia sekä testejä oman kunnon mittaamiseen. Hankkeen käytännön toimet päättyivät vuoden vaihteessa, hankeaika päättyy maaliskuun lopussa. – Hanke kokosi uudella tavalla yhteen liikunnan ja hyvinvoinnin palveluita, joita kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus käyttää. Puhumme ”Team Alajärvestä”, toteaa projektipäällikkö Henna Matintupa. Liikunta-Aalto hankkeen tavoitteena oli kuntalaisten liikunnallisuuden ja

Read More

Ikäihmisten liikkuvan aktivointi- ja palvelumallin pilotointi

Kirjoittajalta Leader / 16.12.2020 / Kommentit pois päältä artikkelissa Ikäihmisten liikkuvan aktivointi- ja palvelumallin pilotointi

Teuvan kunta sai testamenttilahjoituksena käyttöpääomaa, joka lahjoittajan toivomuksesta olisi suunnattava ikäihmisten hyvinvointiin, ei ainoastaan taajama-alueella asuville, vaan siten, että palvelu ulottuisi myös Teuvan kylissä asuville. Yhdessä vanhus- ja vammaisneuvoston sekä kunnan toimielimien kanssa syntyi ajatus hankkeesta, jonka tavoitteena olisi uusien toimintamuotojen löytäminen vanhusten palveluihin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen sekä kyläkulttuurin elvyttäminen. Teuvan kunnanhallitus haki Leader

Read More

Kasvua elintarviketeollisuuden investoinneista

Kirjoittajalta Leader / 1.9.2020 / Kommentit pois päältä artikkelissa Kasvua elintarviketeollisuuden investoinneista

Alueidenvälisessä yritysryhmän kehittämishankkeessa Kasvua elintarviketeollisuuden investoinneista on mukana kolme elintarviketeollisuuden yritystä: Leader Suupojan alueelta KA Control Oy, KR-Tech Oy ja Leader Liiverin alueelta AuKon Service Oy. Hanketta hallinnoi kauhajokinen LC Logistics Center Oy, jonka tehtävänä on kehittää ja valmentaa alueen pk-yrityksiä. Ryhmän kaikki kolme yritystä ovat pieniä kasvuhaluisia yrityksiä, jotka hakevat hankkeesta kasvua erityisesti elintarviketeollisuuden

Read More

Ähtäri Panda Zoo Visit -hankeen oppeja matkailuyrityksille

Kirjoittajalta Etelä-Pohjanmaan ELY-Keskus / 5.7.2019 / Kommentit pois päältä artikkelissa Ähtäri Panda Zoo Visit -hankeen oppeja matkailuyrityksille

Palvelumuotoilu on nykypäivän haasteisiin ja mahdollisuuksiin vastaava kehittämismenetelmä ja työtapa, jota hyödynnetään enenevässä määrin myös matkailualalla. Kymmenet eteläpohjalaiset matkailutoimijat ovat perehtyneet palvelumuotoilun työkaluihin Ähtäri Zoo Panda Visit -hankkeessa, jota on toteutettu yhdessä asiakkaiden ja matkailualan asiantuntijoiden kanssa. Yhteiskehittämisestä hyötyy sekä palveluntarjoaja että asiakas: hankkeessa on muun muassa lisätty matkailuyritysten asiakasymmärrystä ja kehitetty yhteistuotteita – matkailijan

Read More