valokuitu

Vauhtia valokuiturakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen

Mikko Ojainväli palvelee Suupohjassa ja Seinäjoen seudulla.

Vauhtia valokuituun-hanke tarjoaa tukea valokuituverkkojen suunnitteluun ja toteutukseen koko maakunnassa.
Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien tavoitteena on saada valokuitu mahdollisimman monen eteläpohjalaisen yrityksen ja asukkaan saataville. Vuoden 2019 lopussa Etelä-Pohjanmaalla oli kiinteän laajakaistan (nopeus 100 Mbit/s) piirissä 40 prosenttia alueen talouksista, kun koko Suomen osalta luku oli 64 prosenttia.
Vauhtia valokuituun -hanketta hallinnoivat Leader Aisapari, Leader Kuudestaan, Leader Liiveri ja Leader Suupohja. Hankkeella halutaan tavoittaa erityisesti ne alueet, joilla valokuituverkon kattavuus on huono. Hankkeen tavoitteena on lisätä asukkaiden ja yritysten tietoisuutta valokuituverkon eduista ja kartoittaa alueet, joissa on edellytykset valokuituverkon rakentamiselle sekä edesauttaa valokuituverkkojen rakentamishankkeiden syntymistä, ja niille sopivan rahoituksen löytymistä.
Hanke on saanut rahoituksen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta maaseuturahastosta, ja se kestää vuoden 2022 loppuun saakka. Hankkeeseen tietoverkkoasiantuntijoiksi on palkattu Mikko Ojainväli ja Heikki Pellonpää.

Neuvontaa ja tukea

Toukokuussa työnsä aloittanut Mikko Ojainväli työskentelee Leader Liiverin, Leader Suupohjan ja Isokyrön alueilla. Hänellä on laaja tietämys ja yli 33 vuoden työkokemus tietoverkoista sekä vahvaa aluetuntemusta.
– Kotitalouksilla ja yrityksillä on tarvetta nopeaan, laadukkaaseen sekä luotettavaan tietoliikenneyhteyteen, kun sähköisten palvelujen määrä verkossa lisääntyy. Lisäksi monipaikkaisen asumisen ja alueen vetovoimaisuuden kannalta on tärkeää, että myös Etelä-Pohjanmaan valokuituverkon tilannetta saataisiin parannettua, kertoo Mikko Ojainväli.

Heikki Pellonpää kannustaa Aisaparin ja Kuudestaan alueilla.

Heikki Pellonpäällä on 35 vuoden kokemus sähköalalta eri tehtävistä, myös kuituverkon rakentamiseen liittyvät asiat ovat hänelle tuttuja. Kesäkuun alussa työnsä aloittaneen Pellonpään työkenttänä ovat Leader Aisaparin ja Leader Kuudestaan alueet.

– Hyvät yhteydet ovat tulevaisuudessa perus-infraan verrattava asia. Alueen asukkaiden tulisi nähdä kauemmaksi kuin nykyhetkeen. Kiinteistöjen ja alueiden arvoon vaikuttaa myös tietoliikenneverkkojen olemassaolo, painottaa Heikki Pellonpää.
Tietoverkkoasiantuntijat kannustavat kaikkia valokuituverkosta kiinnostuneita olemaan rohkeasti yhteydessä.
–Tulossa on esimerkiksi infotilaisuuksia valokuituverkkoon liittyen. Nyt on oiva mahdollisuus saada neuvontaa ja tukea hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen, kertoo Ojainväli.
–Tehtävämme on olla tukena ja rinnalla kulkijana hankkeen käynnistämisessä sekä loppuunsaattamisessa, painottaa Pellonpää.

Lisätietoja:

Mikko Ojainväli
Tietoverkkoasiantuntija
Leader Liiveri, Leader Suupohja, Isokyrö
p. 050 5530997, mikko.ojainvali@liiveri.net

Heikki Pellonpää
Tietoverkkoasiantuntija
Leader Aisapari, Leader Kuudestaan
p. 040 186 7433, heikki.pellonpaa@aisapari.net

Posted in