13HeikkiMäntykoski_Yhdistävä_tekijä

Vuosipuolisko täynnä odotusta

Ensimmäinen vuosipuolisko on kulunut odottavissa tunnelmissa. Alkuvuosi odoteltiin, mitä tapahtuu SOTEMAKU uudistukselle. Maaliskuun alussa tuo odotus päättyi, kun uudistuksen valmistelu päättyi hallituksen eroilmoitukseen. Kaksi vuotta jatkunut tehtäväni uudistuksen valmistelussa muuttui valmistelutoimien loppuunsaattamiseen, raportointiin ja pohdintaan siitä, miten valmistelussa syntyneitä, eri toimintojen kehittämisideoita voidaan hyödyntää. Niin maatalous- kuin kehittämis- ja rahoituspalveluidenkin osalta valmistelussa syntyi lukuisia yhteistyötä edistäviä ja tiivistäviä kehittämisideoita, mitä voidaan viedä eteenpäin uudistuksen kaatumisesta huolimatta. Toimintojen uudistamisen näkökulmasta ajankohta on mitä parhain. Olemme valmistautumassa rahoituskausien ja siten eri tukijärjestelmien muutoksiin nykyisen kauden päättyessä vuoden 2020 lopussa.

Maaseutuyksikön päällikkö Ritva Rintapukka kertaa alkuvuoden toimintaa, lue lisää Uutisjyvät-uutiskirjeestä (ely-keskus.fi)

Posted in