Yhteisiä vaikutuksia ovat mm. tiloja ja alueita harrastuksille, kokoontumisille ja monen tyyppisille tilaisuuksille, yhteisöllisyyden ja me-hengen lisääntyminen, ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden lisääntyminen, yhteistyön ja verkostoitumisen lisääntyminen, yhteisön ja alueen virkistyminen ja toiminnan jatkuminen ja mahdollisesti uusien hankeideoiden syntyminen. Hanke voi olla myös alkusysäys jollekin suuremmalle!

ELY-keskuksen maksatusasiantuntija Paula Nelimarkka on opinnäytetyössään arvioinut yleishyödyllisten investointien vaikuttavuutta.

Lue lisää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen blogista (ely-keskus.fi)

Opinnäytetyö on tehty Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ja pääset lukemaan sen täältä (theseus.fi)